Η μεγάλη επιστροφή …

Η μεγάλη επιστροφή …

Κοιτώντας μερικά post παραπίσω, θα διαπιστώσει κανείς πως στο πρώτο κάλεσμα για αγανάκτηση ο Νίκος ήταν παρόν. Προνόησα όμως, σε αυτά τα post να θέσω εαυτό εκτός από μια απλή διαμαρτυρία, από κομματικές ταυτότητες και γενικότερα από τις όποιες δήθεν ενέργειες που εν...
it’s the end of the world as we know it…

it’s the end of the world as we know it…

Εδώ και μερικά χρόνια με μεθοδικούς και άρτια επικοινωνιακούς τρόπους, δημιουργείται η εντύπωση πως όποιες ενέργειες και αν πράξει ο νοήμων πολίτης, τα πράγματα δεν δύναται να αλλάξουν. Η πρώτη φορά που προσωπικά σάστισα και θεώρησα πως ακόμα και 2Μ άνθρωποι να...