Ελλάδα και Τουρισμός – Μια Κρη(ι)τική διαφήμιση.

Για πολλά (αν όχι για όλα) πράγματα υπάρχει μια υποκειμενική αντίληψη και η απόφαση που παίρνει κάποιος, τη χρονική στιγμή που την παίρνει, ειναι σωστή… Μέχρι απόδειξη του εναντίον! Κάπως ...

Read More