Τίποτα δεν είναι απλό…

Τίποτα δεν είναι απλό…

Αυτή την ώρα που τον δρόμο μου παίρνω… Κάπως έτσι γεννηθηκα, μέσα σε μια υπέροχη οικόγενεια. Με τον πατέρα μου να γύρίζει την υδρόγρειο και να τρώει το αλάτι με τη σέσουλα που λένε για να μη λείψει τίποτα στην Οικογένειά του. Τη μητέρα μου να μεγαλώνει δυό...