Η μεγάλη επιστροφή …

Η μεγάλη επιστροφή …

Κοιτώντας μερικά post παραπίσω, θα διαπιστώσει κανείς πως στο πρώτο κάλεσμα για αγανάκτηση ο Νίκος ήταν παρόν. Προνόησα όμως, σε αυτά τα post να θέσω εαυτό εκτός από μια απλή διαμαρτυρία, από κομματικές ταυτότητες και γενικότερα από τις όποιες δήθεν ενέργειες που εν...